Νέα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μέσων πυρανίχνευσης–κατάσβεσης στα κτήρια του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 25-01-2018 13:55 | Προβολές: 2786
Σημαντική Ημερομηνία: 02-02-2018
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τίτλος Υπηρεσίας: «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μέσων πυρανίχνευσης–κατάσβεσης σε όλα κτήρια του Ι.Π.»
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 2-2-2018 και ώρα 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5/2/2018 και ώρα 10:30
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί με την από 20- 12-17 Απόφαση της Συγκλήτου (7η Συνεδρίαση).

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση και να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία.

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 21-05-2019
Προσεχώς
Νέος κύκλος Πρακτικής Άσκησης – ενημερωτική εκδήλωση (22/5/2019, Αμφιθέατρο 2 ΤΙΣ-ΤΑΒΜ)
Σημαντική Ημερομηνία: 22-05-2019
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    Πρόγραμμα εκδήλωσης
Mέγεθος: 657.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Αφίσα εκδήλωσης
Mέγεθος: 108.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter