Νέα
Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων: Διακήρυξη για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και συσκευών για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Social Media
Δημοσίευση: 04-05-2018 16:02 | Ενημέρωση: 15-05-2018 01:13 | Προβολές: 1281
Έναρξη: 04-05-2018 |Λήξη: 17-05-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 164.39 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 821.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και συσκευών για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού 59.970,16€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.392,84€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 74.363,00€.

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:

Τμήμα Α: 17.695,97€ (χωρίς ΦΠΑ), 21.943,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Τμήμα Β: 37.766,13 € (χωρίς ΦΠΑ), 46.830,00 (με ΦΠΑ 24%)
Τμήμα Γ: 4.508,06€ (χωρίς ΦΠΑ), 5.590,00 (με ΦΠΑ 24%)

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη, 17/05/2018 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 18/05/2018 και ώρα 11:00 πμ
Τόπος Διενέργειας: Ιόνιος Ακαδημία, 49132, Κέρκυρα

Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Γ.Κουφουδάκη (2661087669) και την κα Ε.Μαντζούκη (2661087119).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Με εντολή Πρύτανη

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Kαθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 16-10-2018
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter