Νέα
ΣΕΠΠ: Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του ΤΑΒΜ και του ΤΠ στην Κοσμητεία
Social Media
Δημοσίευση: 11-06-2018 14:22 | Προβολές: 1239
Σημαντική Ημερομηνία: 28-06-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο απόφασης Κοσμήτορα ΣΕΠΠ
Mέγεθος: 476.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Θέμα: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 79/27-05-2013 (ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α'),
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλίχς διατάζεις» (ΦΕΚ 114/04-08- 2017, τ. Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/02-03- 2018, τ. Α'),
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1118/28-03-2018 Απόφασης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α 704-08-2017), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1497/02-05-2018, τ. Β),
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/1928/04-06-2018 Προκήρυξη Εκλογών και ταυτόχρονη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία έως 30-11-2020,
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1973/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Θεόδωρου Ανδρόνικου, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής,
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1974/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Μάρκου Αυλωνίτη, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής,
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1975/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας της κας Κάτιας-Αήδας Κερμανίδου, Επίκουρου Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής,
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1976/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας της κας Μυρτώς Μαλούτα, Επίκουρου Καθηγήτριας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1977/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σταύρου Βλίζου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1978/06-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας της κας Σοφία Στάμου, Επίκουρου Καθηγήτριας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Α) Για τις εκλογές ανάδειξης τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Τ1ΣΤ-ΤΑΒΜ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω τόπο και με τον ίδιο τρόπο, τους κ.κ.:
1. Σοφία Στάμου, Επίκουρο Καθηγήτρια
2. Σταύρο Βλίζο, Επίκουρο Καθηγητή
3. Μυρτώ Μαλούτα, Επίκουρο Καθηγήτρια

Β) Για τις εκλογές ανάδειξης τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής, που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Γαληνός, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω τόπο και με τον ίδιο τρόπο, τους κ.κ.:
1. Μάρκο Αυλωνίτη, μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή
2. Θεόδωρο Ανδρόνικο, μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή
3. Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Επίκουρο Καθηγήτρια

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Οικονόμου
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 14-11-2018
Προσεχώς
Newsletter