Νέα
ΣΙΜΔ: Ανάδειξη εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας
Social Media
Δημοσίευση: 13-06-2018 11:16 | Προβολές: 1361
    Το έγγραφο της διαπιστωτικής πράξης
Mέγεθος: 100.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 

Θέμα: «Εκπρόσωποι των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου που μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ι.Μ.Δ., με θητεία έως 30-11-2020. » 

Έχοντας υπόψη:

 1. το γεγονός ότι η Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά Τμήματα [Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος,  μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»],
 2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄),
 3. την υπ’ αριθμ. 1118/28-3-2018 (ΦΕΚ 1497/2-5-2018, τ. Β΄) Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017), όπως ισχύει.»,
 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1530/7-5-2018 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής Ι.Μ.Δ. για την ανάδειξη τριών εκ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ι.Μ.Δ., με θητεία έως 30-11-2020,
 2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1709/17-5-2018 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής Ι.Μ.Δ. για την ανάδειξη τριών εκ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ι.Μ.Δ.,  με θητεία έως 30-11-2020,
 3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΙΜΔ/1651/15-5-2018 Απόφαση περί ανακήρυξης της κ. Ματαράγκα Καλομοίρας, Μόν. Επίκουρου Καθηγήτριας, και του κ. Βασιλείου Φωτίου, Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ι.Μ.Δ., με θητεία έως 30-11-2020,
 4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΙΜΔ/1845/29-5-2018 Απόφαση περί ανακήρυξης του κ. Παπά Κριστιάν, Επίκουρου Καθηγητή, της κ. Τσίγκου Μαρίας, Μόν. Επίκουρου Καθηγήτριας, και του κ. Νικολάου Πασχάλη, Λέκτορα, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ι.Μ.Δ. που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ι.Μ.Δ., με θητεία έως 30-11-2020,
 5. το γεγονός ότι η σχετική εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα Ιστορίας στις 23-5-2018 στο πλαίσιο της 11ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/820/18-5-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας,
 6. το γεγονός ότι η σχετική εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στις 5-6-2018 στο πλαίσιο της 10ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΞΓΜΔ/1387/1-6-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.,
 7. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/943/7-6-2018 έγγραφο εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας (εισερχόμενο 2028/8-6-2018), με το οποίο διαβιβάσθηκε στον Κοσμήτορα της Σ.Ι.Μ.Δ. η σχετική Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας,
 8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΞΓΜΔ/1474/11-6-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (εισερχόμενο 2058/12-6-2018), με το οποίο διαβιβάσθηκε στον Κοσμήτορα της Σ.Ι.Μ.Δ. η σχετική Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.,

   

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

την εκλογή των κ.κ.:

 • Ματαράγκα Καλομοίρας, Μόν. Επίκουρου Καθηγήτριας και
 • Βασιλείου Φωτίου, Επίκουρου Καθηγητή

ως εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας στην Κοσμητεία της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας και των κ.κ.

 • Παπά Κριστιάν, Επίκουρου Καθηγητή
 • Τσίγκου Μαρίας, Μόν. Επίκουρου Καθηγήτριας και
 • Νικολάου Πασχάλη, Λέκτορα

ως εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Κοσμητεία της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 30-11-2020.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής

                                                        


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 15-11-2018
Προσεχώς
Newsletter