Νέα
Προκήρυξη διαγωνισμού «Επισκευές και συντηρήσεις σε μονάδες κλιματισμού κτηρίων του Ι.Π.» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Social Media
Δημοσίευση: 12-07-2018 12:25 | Ενημέρωση: 13-07-2018 13:12 | Προβολές: 1240
Έναρξη: 13-07-2018 |Λήξη: 25-07-2018
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σε μονάδες κλιματισμού κτηρίων του Ι.Π.», προϋπολογισμού 55.043,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο Ι.Π. Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη,
25/07/2018 και ώρα 13:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 26/07/2018 και ώρα 12:00 μμ
Τόπος Διενέργειας: Κεντρική Διοίκηση Ι.Π., Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μ.Θεριανό (2661087400, 2661087653, mit@ionio.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Με εντολή Πρύτανη

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Kαθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter