Συγκρότηση Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 15-10-2018 14:52 | Προβολές: 2317

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Αριθμ. Συνεδρίασης 3η /04-10-2018)

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018),
 • τις διατάξεις του Ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ.Α΄, 04-08-2017),όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα,
 • την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013,
 • τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α ́ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
 • το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄,
 • την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 819/16-11-2015 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29-11-2017 Απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ΄ αριθ.: 2780/09-11-2015 Απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη:  «… με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6, του Ν.4559/2018).

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Προσωρινή Συνέλευση στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αδαμαντία Πατέλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής .

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής .

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

 1. Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 2. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 3. Βάιος Βαϊόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
 4. Βιλελμίνη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

_

 

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος,  χρέη γραμματέα θα ασκεί η  υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κα Σωτηρία-Σοφία Αρωνιάδα.

 

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-07-2019
Προσεχώς
Newsletter