Νέα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31/10/2018 - Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Social Media
Δημοσίευση: 19-10-2018 19:34 | Ενημέρωση: 31-10-2018 22:22 | Προβολές: 1494
Έναρξη: 19-10-2018 |Λήξη: 07-11-2018
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού 36.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.709,68 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 45.000,00 ευρώ.

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:
Τμήμα Α: 29.000,00ευρώ (23.387,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
Τμήμα Β: 16.000,00ευρώ (12.903,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού για το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη, 07/11/2018 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 08/11/2018 και ώρα 11:00 πμ
Τόπος Διενέργειας: Ιόνιος Ακαδημία, 49132, Κέρκυρα

Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Ε.Μαντζούκη (2661087119).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού,
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Kαθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 20-06-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter