Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αποξήλωση υαλοπινάκων και προμήθεια και τοποθέτηση νέων σε γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ι.Π. & στο Τ.Μ.Σ.»
Social Media
Δημοσίευση: 27-02-2019 15:39 | Προβολές: 1314
Έναρξη: 27-02-2019 |Λήξη: 05-03-2019
[Έληξε]

Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας: Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ι.Π.
CPV: 44221111-6 «Μονάδες διπλών υαλοπινάκων»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. 2019


Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)


Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 5-3-2019 και ώρα 12:00


Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: -Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. 1. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609 -Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dty@ionio.gr

Η προσφορά (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: I. Θεοτόκη 72) ή θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση dty@ionio.gr έως την 5η -3-2019 και ώρα 12:00.

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 15-11-2019
Προσεχώς
Newsletter