Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο: «Ετήσια Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών των Μέσων Πυρανύχνευσης-Κατάσβεσης σε όλα τα κτίρια του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 06-03-2019 12:42 | Προβολές: 1332

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Υπηρεσία

Τίτλος Υπηρεσίας: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΝΥΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

CPV: 31625100-4 «Συστήματα πυρανίχνευσης»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.140 € (συμπ/νου Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Τηλ: 26610-87609

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter