Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Ιονίου Ακαδημίας»
Social Media
Δημοσίευση: 12-04-2019 12:44 | Προβολές: 1354
Έναρξη: 12-04-2019 |Λήξη: 18-04-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Ιονίου Ακαδημίας»

CPV: 50730000-1 "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων"

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 2.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός 2019

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης ποοσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 18-4-2019 και ώρα 12:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 29-05-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter