Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»)
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 12:05 | Προβολές: 1550
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 153.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»).

«Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics») πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές του τουρισμού. Αναφέρεται στη διερεύνηση-ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων και δαπανών, της τουριστικής κατανάλωσης και παραγωγής, των τουριστικών επενδύσεων, της τουριστικής απασχόλησης, του ρόλου του κράτους και των μεθόδων εκτίμησης/μέτρησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού, των οικονομικών λογαριασμών του τουρισμού, των λογαριασμών εξωτερικών σχέσεων, των πινάκων εισροών-εκροών, των οικονομετρικών μοντέλων, των τουριστικών πολλαπλασιαστών και των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 28-01-2019
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 534/10-04-2019, τ. Γ΄

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»).
ΑΔΑ: 755Θ46Ψ8ΝΨ-3Β6, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11459
Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού, Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Νικολέττα Αλεβιζάκη, τηλ.: 26610-87863, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter