Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Πολυμεσική Πληροφορία και Επικοινωνία»
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 12:24 | Προβολές: 1457
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 223.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμεσική Πληροφορία και Επικοινωνία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Πολυμεσική Πληροφορία και Επικοινωνία» αναφέρεται στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τα οποία επεξεργάζονται την πολυμεσική πληροφορία, δίνοντας έμφαση στις επικοινωνιακές εφαρμογές αυτής. Σκοπός είναι να καλυφθεί η θέση με την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση των σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας γραφικών, εικόνας, βίντεο και εικονικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικές τεχνολογίες οι οποίες σχετίζονται με την υπό πλήρωση θέση είναι οι εξής: animation, games, τρισδιάστατα γραφικά, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα. Θεωρείται απαραίτητη η ικανότητα κριτικής αξιολόγησης του περιεχομένου και των μέσων έκφρασης προκειμένου η αναφερόμενη τεχνολογική γνώση να αξιοποιηθεί εντός ενός πλαισίου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 07-02-2019

Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 534/10-04-2019, τ. Γ΄

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμεσική Πληροφορία και Επικοινωνία»
ΑΔΑ: ΩΓΙΕ46Ψ8ΝΨ-ΤΑ4, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11435
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Λεωφόρος Αντ. Τρίτση, 281 00 Αργοστόλι
Αρμόδιος υπάλληλος: Αθηνά Γιωβανίτσα, τηλ.: 26710-27311, e-mail: secdmc@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter