Τμήμα Περιβάλλοντος: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Γεωχημικές διεργασίες και εφαρμογές διαχείρισης ρύπων»
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 13:05 | Προβολές: 1423
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 190.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωχημικές διεργασίες και εφαρμογές διαχείρισης ρύπων» στο Τμήμα Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα που να σχετίζεται με τις γεωχημικές διεργασίες σε ιζήματα, με την επεξεργασία και χρήση γεωϋλικών για τη διαχείριση υγρών και αέριων ανόργανων ρυπαντών, με την εφαρμογή μεθόδων μέτρησης αέριων ρύπων σε εδάφη, με την εφαρμογή γεωχημικών και ιζηματολογικών μεθόδων αξιολόγησης περιβαλλοντικών συνθηκών, με την εφαρμογή μεθόδων αποδόμησης οργανικών υγρών και αέριων ρύπων με χρήση επεξεργασμένων ορυκτών, με τη μελέτη του βαθμού ρύπανσης ιζημάτων από ανόργανους ρυπαντές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ζάκυνθος, 23-01-2019

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 532/10-04-2019, τ. Γ΄

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωχημικές διεργασίες και εφαρμογές διαχείρισης ρύπων»
ΑΔΑ: ΩΙΓΕ46Ψ8ΝΨ-ΓΗΗ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11437
Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος, Μ. Μινώτου – Γιαννοπούλου 26 (Παναγούλα), 291 00 Ζάκυνθος
Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδώρα Μπαλούτσου, τηλ.: 26950-21050, 27228, e-mail: secr_envi@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter