Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Management of Tourism Enterprises and Organizations»)
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 13:20 | Προβολές: 1653
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 139.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Management of Tourism Enterprises and Organizations»).

«Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Management of Tourism Enterprises and Organizations») αφορά τη διοίκηση όλων των λειτουργικών τομέων τουριστικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τομείς σχεδιασμού τουριστικού προϊόντος/υπηρεσίας, εφοδιασμού, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μάρκετινγκ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει γνώσεις επιστημονικών μεθόδων και πρακτικών που ακολουθούνται στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των παραπάνω τομέων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται από δημόσιους φορείς και αφορούν δράσεις που υλοποιούνται είτε από τουριστικές επιχειρήσεις είτε από δημόσιους οργανισμούς. Στο αντικείμενο εντάσσονται και αρχές οργάνωσης και διοίκησης φορέων που δραστηριοποιούνται σε ειδικότερες ή/και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι η διοίκηση επιχειρήσεων κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας, η διοίκηση πολιτιστικών μονάδων, κ.ά.».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 28-01-2019
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 521/09-04-2019, τ. Γ΄

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών («Management of Tourism Enterprises and Organizations»
ΑΔΑ: ΨΛΤΠ46Ψ8ΝΨ-ΔΥ0, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11460
Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού, Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Νικολέττα Αλεβιζάκη, τηλ.: 26610-87863, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter