Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και συσκευών για τις ανάγκες του νεοσύστατου Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Social Media
Δημοσίευση: 02-08-2019 13:41 | Προβολές: 1209
Έναρξη: 02-08-2019 |Λήξη: 03-09-2019
[Σε Εξέλιξη]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 160.39 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και συσκευών για τις ανάγκες του νεοσύστατου Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.», προϋπολογισμού 48.855,93 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.725,42 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.581,35 €.

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:
Τμήμα Α: 40.000 € (χωρίς ΦΠΑ), 49.600,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Τμήμα Β: 8.855,93€ (χωρίς ΦΠΑ), 10.981,35€ (με ΦΠΑ 24%)
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού για
το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 03/09/2019 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 04/09/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ιόνιος Ακαδημία, 49132, Κέρκυρα

Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Γ. Κουφουδάκη (2661087669) και την κα Ε. Καββαδία (2661087122).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Kαθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 26-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Έναρξη: 01-09-2018 |Λήξη: 31-08-2019
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter