Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για την αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο κτήριο "Τσίλια"»
Social Media
Δημοσίευση: 20-11-2019 15:35 | Προβολές: 1260
Έναρξη: 20-11-2019 |Λήξη: 04-12-2019
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για την αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο κτήριο "Τσίλια"», προϋπολογισμού 5.360,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ).
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο Ι.Π. Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 4/12/2019 και ώρα 13:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 5/12/2019 και ώρα 10:00 πμ
Τόπος Διενέργειας: Κεντρική Διοίκηση Ι.Π., Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κ. Αικ. Παπακωνσταντίνου, (2661087652, dty@ionio.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Kαθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 15-12-2019
Προσεχώς
Συναυλία "Μουσικές Ιχνηλασίες στο Ιόνιο 2019"
Σημαντική Ημερομηνία: 16-12-2019
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    Η αφίσα της συναυλίας
Mέγεθος: 2.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter