Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση & συντήρηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου Ιονίου Ακαδημίας»

Social Media
Δημοσίευση: 06-05-2021 14:39 | Προβολές: 1271
Σημαντική Ημερομηνία: 12-05-2021
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 12-5-2021 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: 
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την συνημμένη στην ανάρτηση πλήρη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 06-08-2021
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter