Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα»

Social Media
Δημοσίευση: 08-10-2021 11:52 | Προβολές: 304

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Προμήθειας: Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων
CPV: 42113161-0 «Αφυγραντήρες», 39717000-5 «Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού», 45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 14/10/2021  

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, Ηλεκτρ.Δ/νση protocol@ionio.gr)  με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/3977/07-10-2021 Πρόσκληση για την «Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων» του Ι.Π.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη πλήρη πρόσκληση υποβλής προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 20-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter