Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου»

ShareThis
Δημοσίευση: 02-07-2024 14:31 | Προβολές: 213
Έναρξη: 02-07-2024 |Λήξη: 12-07-2024
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 523.45 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου».

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:  Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Έργου: «Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου»

CPV: 71317000-3 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την προστασία από κινδύνους»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  31.109,11€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:   Τακτικός προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 12-07-2024 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:  Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα τηλ: 26610-87609

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Παπαγεωργίου Σπυριδούλα, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα 26610-87653, dty@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας