Νέα
Διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών των ανελκυστήρων σε κτίρια του Ι.Π.
Social Media
Δημοσίευση: 02-06-2017 15:06 | Προβολές: 1413
Έναρξη: 02-06-2017 |Λήξη: 15-06-2017
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα στη συντήρηση και αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών των ανελκυστήρων σε κτίρια του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 5.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 15/6/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα με την 10-05- 2017/ (19η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π.), Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 16/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610- 87400, 87650).

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter