Νέα
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη µιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Γλώσσα και Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά»
Social Media
Δημοσίευση: 29-06-2017 15:27 | Ενημέρωση: 15-09-2017 13:42 | Προβολές: 2700
Σημαντική Ημερομηνία: 15-10-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 96.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα και Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και της μετάφρασης πάσης φύσεως γερμανικών κειμένων προς τα ελληνικά, με παράλληλη μελέτη μεταφραστικών πρακτικών και προσεγγίσεων, όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γερμανικού λόγου, καθώς και μελέτη των σχετικών στοιχείων μέσα από την ιστορία της γλώσσας και τη θεωρία της μετάφρασης.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα και Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά»,
ΦEK 595/23-6-2017, τ. Γ’,
ΑΔΑ: ΩΝΟΧ46Ψ8ΝΨ-ΜΜ7
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP2941

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλ. Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, 1ος όροφος, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Αναργύρου, τηλ.: 26610 87246.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Γεώργιος Αναργύρου


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter