Τηλεφωνικός Κατάλογος
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>
Κορρέ Κατερίνα Β.
- Τηλ.: 26610-87300
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: katerinabkorre@ionio.gr
Κοσκινάς Νικόλαος
- Τηλ.: 26610-87604
Ιδιότητα: Συνεργαζόμενος Συμβασιούχος
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: koskinas@ionio.gr
Κότση Τέτη
- Τηλ.: 26610-87340
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: tilema@ionio.gr
FAX: 26610-87371
Κοτσώνης Αντώνης
- Τηλ.: 26610-87335
Ιδιότητα: Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: kotsonis@ionio.gr
Κουλούρη Φανή
- Τηλ.: 26610-87325
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: fanie@ionio.gr
FAX: 26610-87371
Κουλουρίδης Χρήστος
- Τηλ.: 26610-87346
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: xristos@ionio.gr
Κουντουράς Ευστράτιος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: kountouras@ionio.gr
Κουργιαντάκης Χαράλαμπος
- Τηλ.: 26610-87337
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: kourgiant@ionio.gr
Κουρκούλου Δημητρούλα
- Τηλ.: 26610-87524
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mika@ionio.gr
Κουρουθανάσης Παναγιώτης
- Τηλ.: 26610-87701
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: pkour@ionio.gr
FAX: 26610-87733
Κουρτέσης Αντώνης
- Τηλ.: 26610-87601
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: akourt@ionio.gr
FAX: 26610-87633
Κουρτέσης Διονύσης
- Τηλ.: 26610-87630
Ιδιότητα: Συνεργαζόμενος Συμβασιούχος
Φορέας: Γραφείο Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dkourt@ionio.gr
Κουφουδάκης Γεώργιος
- Τηλ.: 26610-87669, 26610-87123
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
Διεύθυνση: Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: gkoufoud@ionio.gr
Κράλλη Ιωάννα
- Τηλ.: 26610-87383
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ikralli@ionio.gr
Κρουστάλλης Βασίλειος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: bkroustallis@gmail.com
Κτιστάκης Δημήτρης
- Τηλ.: 26610-87522
Ιδιότητα: Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dimitrisktistakis@yahoo.gr
Κωνστάντης Κωνσταντίνος
- Τηλ.: 26610-44967
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
FAX: 26610-87128
Κωσταγιόλας Πέτρος
- Τηλ.: 26610-87402
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: pkostagiolas@ionio.gr
Κωστοπούλου Γεωργία
- Τηλ.: 26610-87244
Ιδιότητα: ΕΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: gkostopoulou@ionio.gr
Λαγός Αντώνιος
- Τηλ.: 26610-87523
Ιδιότητα: Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
FAX: 26610-26024
Λαζαράτος Ιωάννης
- Τηλ.: 26610-87208
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: lazaratos@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Lazaratos
Λαΐου Σοφία
- Τηλ.: 26610-87347
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: laiou@ionio.gr
Λάμπουρα Μαρία
- Τηλ.: 26610-87661, 26610-87108
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
Διεύθυνση: Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: maria@ionio.gr
FAX: 26610-87640
Λάμπουρα Σταματέλα
- Τηλ.: 26610-87856
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: stella@ionio.gr
FAX: 26610-87866
Λάσκαρι Έλενα
- Τηλ.: 26610-87763
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: elena@ionio.gr
FAX: 26610-87766
Λέκκας Μάρκος
- Τηλ.: 26610-87721
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mlekkas@ionio.gr
FAX: 26610-48491
Λέτσιος Βασίλειος
- Τηλ.: 26610-87211
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: letsios@ionio.gr
Λίβας Σωτήριος
- Τηλ.: 26610-87201
Πρόεδρος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sotlivas@ionio.gr
Λογιάδης Μιλτιάδης
- Τηλ.: 26610-87569
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: theama@hol.gr
FAX: 26610-87569
Λουφόπουλος Απόστολος
- Τηλ.: 26610-87719
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: loufopoulos@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://apostolosloufopoulos.wordpress.com
Λώτης Θεόδωρος
- Τηλ.: 26610-87513
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: lotis@ionio.gr
FAX: 26610-87572
Μάγκος Εμμανουήλ
- Τηλ.: 26610-87704
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: emagos@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~emagos/
Μακρής Ευστάθιος
- Τηλ.: 26610-87542
Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: emakris@ionio.gr
FAX: 26610-26024
Μαλούτα Μυρτώ
- Τηλ.: 26610-87445
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: malouta@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://tab.ionio.gr/?q=node/168#_malouta
Μάμαλος Νικόλαος
- Τηλ.: 26610-87604
Ιδιότητα: Ειδικός Συνεργάτης
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: nmamalos@ionio.gr
FAX: 26610 87641
Μανκόβσκι Μαξίμ
- Τηλ.: 26610-87527
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Μαντζούκη Ειρήνη
- Τηλ.: 26610-87612, 26610-87119
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
Διεύθυνση: Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: manjouki@ionio.gr
FAX: 26610-87640
Μαρούλη Σταματούλα
- Τηλ.: 26610-87329
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: tania@ionio.gr
Μαρτίνη Αιτωλία – Αικατερίνη
- Τηλ.: 26610-87329
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: martini@ionio.gr
Ματαράγκα Καλομοίρα
- Τηλ.: 26610-87302, 26610-87361
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: matarag@ionio.gr
Μαυρωνά Μαρία
- Τηλ.: 26610-87418
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: maurona@ionio.gr
FAX: 26610-87433
Μεσσηνέζης Λουκάς
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a16mess@ionio.gr
Ιστοχώρος: https://luc-messinezis.com
Μεταλληνός Δημήτριος
- Τηλ.: 26610-87454
Ιδιότητα: ΕΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dmetal@ionio.gr
FAX: 26610-87176
Μηλιώτης Γιώργος
- Τηλ.: 26610-87851
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: corfiot@ionio.gr
Μήτσης Θεόδωρος
- Τηλ.: 26610-87522
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: teomit@ionio.gr
Μινώτου Μαριέττα
- Τηλ.: 26610-87437
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: minotoum@hotmail.com
Μίτση Όλγα
- Τηλ.: 26610-87629
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
FAX: 26610-87642
Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
- Τηλ.: 26610-87210
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: michalakopoulos@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Michalako
Μιχοπούλου Αικατερίνη
- Τηλ.: 26610-87538
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: michopouloukaterina@yahoo.com
Μνιέστρης Ανδρέας
- Τηλ.: 26610-87506
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: andreas@ionio.gr
FAX: 26610-87572
Μοναστηριώτης Χαράλαμπος
- Τηλ.: 26610-87609
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Μόριτς - Βορδώνη Σίλλα
- Τηλ.: 26610-87525
Ιδιότητα: ΕΕΠ
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mcsilla@ionio.gr
Μοσχόπουλος Διονύσιος
- Τηλ.: 26610-87453

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: moschop@ionio.gr
Μουζακίτης Μαρίνος
- Τηλ.: 26610-87671
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: marinos@ionio.gr
FAX: 26610-87605
Μουζάλα Ελένη
- Τηλ.: 26610-87505
Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: emouzalas@hotmail.com
Μουστάκας Νίκος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a11mous@ionio.gr
Μπάνου Χριστίνα
- Τηλ.: 26610-87416
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: cbanou@ionio.gr
Μπαρουξή Αναστασία
- Τηλ.: 26610-87861
Ιδιότητα: Με Απόσπαση από Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: nbarouxi@ionio.gr
Μπατζάκης Διονύσης
- Τηλ.: 26610-87544
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: batjakis@ionio.gr
FAX: 26610-87572
Μπέζας Άρης
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: aribezas@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~aribezas/
Μπέττχερ Κλάουντια
- Τηλ.: 26610-87115
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: claudia@ionio.gr
Μπομπολής Πέτρος
- Τηλ.: 26610-87735
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: bobolis@ionio.gr
Μπότση Ευτέρπη
- Τηλ.: 26610-48183
Ιδιότητα: Συμβασιούχος με ανάθεση έργου
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Μπότσης Μιλτιάδης
- Τηλ.: 26610-87603
Συντονιστής Διοικητικών Υπηρεσιών και Σύμβουλος Διοίκησης
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mbotsis@ionio.gr
FAX: 26610-22817
Μπούα Αμαλία
- Τηλ.: 26610-87653
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ampoua@ionio.gr
FAX: 26610-80691
Μπούα Πιερρίνα
- Τηλ.: 26610-87667
Ιδιότητα: Συνεργαζόμενη Συμβασιούχος
Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: pboua@onio.gr
Μπούζη Αικατερίνη
- Τηλ.: 26610-87523
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: kaiti@ionio.gr
Μπρατσάλης Παναγιώτης
- Τηλ.: 2103639873
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Γραφεία Αθήνας
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 18, 10671, 10671, Ελλάδα
Μυλωνάς Δημήτριος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: milodesign@hotmail.com
Μυλωνάς Φοίβος
- Τηλ.: 26610-87741
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: fmylonas@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://image.ntua.gr/~fmylonas/
Μωραΐτη Ελένη
- Τηλ.: 26610-87221
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: moraiti@dflti.ionio.gr
Νικολαΐδης Θεοδόσιος
- Τηλ.: 26610-87332
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: nikolai@ionio.gr
Νικολάου Πασχάλης
- Τηλ.: 26610-87209
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Νικόπουλος Γεώργιος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a13niko@ionio.gr
Ντούρου Μαρία
- Τηλ.: 26610-87509
Ιδιότητα: ΕΕΠ
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mntourou@ionio.gr
Ογγάρη Αλεξάνδρα
- Τηλ.: 26610-87665
Ιδιότητα: Ειδική Συνεργάτης
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ale@ionio.gr
FAX: 26610 87641
Οικονόμου Κωνσταντίνος
- Τηλ.: 26610-87708
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: okon@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~okon/
Ονοράτου Νταλίλα
- Τηλ.: 26610-87724
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: honorato@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://ionio.academia.edu/DalilaHonorato
FAX: 26610-87866
Παϊραμίδου Αγγελική
- Τηλ.: 26610-87200
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Παναγόπουλος Μιχάλης
- Τηλ.: 26610-87726
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mpanagop@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~mpanagop/
Πανάρετος Αλέξανδρος
- Τηλ.: 26610-87754
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: alex@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~alex
FAX: 26610-87766
Παπαβασιλείου Περικλής
- Τηλ.: 26610-87219
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: papabas@ionio.gr
Παπαβλασόπουλος Σώζων
- Τηλ.: 26610-87422
Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sozon@ionio.gr
Παπαβλασοπούλου Μαρία
- Τηλ.: 26610-87650
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mpapav@ionio.gr
FAX: 26610-80691
Παπαβλασοπούλου Ντίνα
- Τηλ.: 26610-87618
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dinap@ionio.gr
FAX: 26610-87433
Παπαδάτος Ιωσήφ
- Τηλ.: 26610-42901
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: josephpapadatos@yahoo.com
Παπαδημητρίου Νικόλαος
- Τηλ.: 26610-87203
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: papadimitriou@ionio.gr
Παπαδοπούλου Αγνή
- Τηλ.: 26610-87861
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a.papadop@ionio.gr
Παπαδοπούλου Ελισσάβετ
- Τηλ.: 26610-87606
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: lpapado@ionio.gr
FAX: 26610-87641
Παπαθεοδώρου Χρήστος
- Τηλ.: 26610-87419
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: papatheodor@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~papatheodor/
Παπαϊωάννου Γεώργιος
- Τηλ.: 26610-87403, 26610-87411
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: gpapaioa@ionio.gr
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα
- Τηλ.: 26610-87652
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: kat-pap@ionio.gr
FAX: 26610-80691
Παπάς Κριστιάν - Ρενέ
- Τηλ.: 26610-87213
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: christianpapas@ionio.gr
Παπαχρήστου Δήμητρα
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dimitra.papachristou@etud.univ-paris8.fr
Παππάς Ηλίας
- Τηλ.: 26610-87761
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ilpappas@ionio.gr
FAX: 26610-87766
Παππάς Θεόδωρος
- Τηλ.: 26610-87401
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: thpappas@ionio.gr
FAX: 26610-87442
Παριανού Αναστασία
- Τηλ.: 26610-87218
Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: parianou@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Parianou
Πατέλη Αδαμαντία
- Τηλ.: 26610-87714
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: pateli@ionio.gr
Πλεύρη Ευτυχία
- Τηλ.: 26610-87622
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: eplevri@ionio.gr
Πολίτη Ελένη
- Τηλ.: 26610-87227
Ιδιότητα: Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: politi@ionio.gr
FAX: 26610-44145
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>
<< <
Ιανουάριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 23-01-2019
Προσεχώς
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»
Έναρξη: 22-12-2018 |Λήξη: 25-01-2019
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΤΕΥΧΗ-Α1-Α2-Α3-Α4
Mέγεθος: 3.22 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Mέγεθος: 55.83 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Mέγεθος: 5.01 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Mέγεθος: 44.3 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Mέγεθος: 18.31 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Newsletter