Μητρώα Εκλεκτόρων
Τμήμα Ιστορίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 06-06-2023
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 27-04-2023
gr  xls.png  Πίνακας μητρώου
Mέγεθος: 65.81 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 27-04-2023 11:35
gr  pdf.png  Ημερομηνίες αποφάσεων/έγκρισης
Mέγεθος: 320.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 27-04-2023 11:35
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων του ΤΜΣ (7η συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΙΠ, 30-03-2023
Ενημέρωση: 10-05-2023
gr  pdf.png  Μητρώο Εσωτερικών Μελών
Mέγεθος: 55.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 10-05-2023 13:28
gr  pdf.png  Μητρώο Εξωτερικών Μελών
Mέγεθος: 148.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 10-05-2023 13:28
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 31-01-2023
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου (v2)
Mέγεθος: 1.97 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 28-02-2023 12:03
Τμήμα Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 12-04-2024
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 87.31 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 12-04-2024 17:58
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 02-04-2024 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 419.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 12-04-2024 17:51
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ενημέρωση: 17-05-2024
gr  pdf.png  Εξωτερικό και Εσωτερικό Μητρώο Εκλεκτόρων ΤΕΤΤ - Επικαιροποίηση 2024
Mέγεθος: 2.23 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 17-05-2024 12:10
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου ΙΠ - Επικαιροποίηση Μητρώου 2024
Mέγεθος: 400.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 17-05-2024 12:10
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ενημέρωση: 10-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 85.5 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:57
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:57
Τμήμα Τουρισμού
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 04-04-2024
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 204.26 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 04-04-2024 15:11
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (02.14.2024)
Mέγεθος: 419.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 04-04-2024 15:11
Αρχείο Μητρώων
Τμήμα Ιστορίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 25-01-2023
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 07-07-2022
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 21-03-2022
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 14-05-2021
gr  zip.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.33 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 14-05-2021 13:30
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 04-12-2020
gr  zip.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.32 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 14-01-2021 13:43
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 31-10-2019
gr  zip.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 324.23 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:22
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 14-03-2018
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 223.43 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:27
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 222.04 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:36
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 3.37 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:41
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 639.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:47
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 31-01-2023
gr  pdf.png  Ημερομηνίες αποφάσεων
Mέγεθος: 112.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 31-01-2023 14:53
gr  xls.png  Πίνακας μητρώου
Mέγεθος: 64.52 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 31-01-2023 14:53
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 13-01-2022
gr  pdf.png  Ημερομηνίες αποφάσεων
Mέγεθος: 178.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 13-01-2022 10:32
gr  xls.png  Πίνακας μητρώου
Mέγεθος: 58.68 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 14-01-2022 23:35
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 26-01-2022
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.31 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 26-01-2022 16:32
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 22-06-2021
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.53 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 22-06-2021 13:19
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 19-03-2020
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 19-03-2020 14:12
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 01-11-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.87 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:34
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 27-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.58 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:08
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:29
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 519.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:43
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 638.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:49
Τμήμα Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 29-03-2021
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.09 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 29-03-2021 09:59
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 19-08-2020
gr  pdf.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 422.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 19-08-2020 11:39
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 31-10-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 430.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:35
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 26-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 375.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:17
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 03-05-2018
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 398.01 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:26
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:31
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότητη Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.17 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:44
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:50
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 23-11-2022
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 62.39 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 23-11-2022 17:31
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 16-11-2022 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 433.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 23-11-2022 17:31
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 01-06-2022
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 52.47 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 01-06-2022 18:03
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 14-04-2022 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 160.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 01-06-2022 18:03
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 28-09-2021
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 71.02 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 28-09-2021 14:06
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 15-09-2021 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 466.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 28-09-2021 14:06
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 25-02-2021
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 176 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 25-02-2021 10:17
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 17-02-2021 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 386.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 25-02-2021 10:17
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 29-07-2020
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 71.37 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:04
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου 10-07-2020 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 415.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:04
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 14-11-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 59.71 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:48
    Απόφαση Συγκλήτου 09-10-2019 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:48
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 14-01-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 54.61 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:52
    Απόφαση Συγκλήτου 20-12-2018 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 77.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:38
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 58.29 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:37
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:46
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:51
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ενημέρωση: 05-11-2019
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 49.58 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:41
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ενημέρωση: 26-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 48.1 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:19
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ενημέρωση: 15-02-2023
gr  pdf.png  Εξωτερικό και Εσωτερικό Μητρώο Εκλεκτόρων ΤΕΤΤ - Επικαιροποίηση 2023
Mέγεθος: 1.46 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 16-02-2023 10:57
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου ΙΠ - Επικαιροποίηση Μητρώου 2023
Mέγεθος: 396.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 16-02-2023 11:00
Τμήμα Τουρισμού
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 28-11-2022
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 125.63 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 01-12-2022 09:04
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (16.11.2022)
Mέγεθος: 414.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 28-11-2022 14:16
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 31-03-2022
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 238.17 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 31-03-2022 09:40
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (23.03.2022)
Mέγεθος: 67.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 31-03-2022 09:40
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 03-11-2021
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 236.02 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 03-11-2021 11:17
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (22.10.2021)
Mέγεθος: 65.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 03-11-2021 11:17
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 08-03-2021
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 70.73 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 08-03-2021 09:36
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (17.02.2021)
Mέγεθος: 61.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 08-03-2021 09:36
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 30-06-2020
gr  xls.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 65.38 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-06-2020 12:47
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (24.06.2020)
Mέγεθος: 383.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-06-2020 12:47
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 21-01-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 53.72 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 385.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
    Απόφαση Κοσμητείας για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 346.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 07-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 43.12 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:59
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 384.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:59
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 20-05-2024
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024: Κεντρική εκδήλωση
Σημαντική Ημερομηνία: 20-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
ΤΔΔΣ: 1η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025
Έναρξη: 30-04-2024 |Λήξη: 21-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 135.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας