Μητρώα Εκλεκτόρων
Τμήμα Ιστορίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 04-12-2020
gr  zip.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.32 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 14-01-2021 13:43
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 30-06-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 177 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-06-2020 14:06
    Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων ΤΞΓΜΔ (24.06.2020)
Mέγεθος: 406.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-06-2020 14:03
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων του ΤΜΣ (15η συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΙΠ, 08-04-2020)
Ενημέρωση: 18-06-2020
    Μητρώο εσωτερικών μελών
Mέγεθος: 35.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-06-2020 21:34
    Μητρώο εξωτερικών μελών
Mέγεθος: 89.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-06-2020 21:34
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 19-03-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 19-03-2020 14:12
Τμήμα Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 29-07-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 71.37 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:04
    Απόφαση Συγκλήτου 10-07-2020 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 415.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:04
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ενημέρωση: 05-11-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 49.58 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:41
Τμήμα Εθνομουσικολογίας
Πίνακας Μητρώου Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Εθνομουσικολογίας
Ενημέρωση: 25-07-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 385.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:54
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ενημέρωση: 10-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 85.5 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:57
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:57
Τμήμα Τουρισμού
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 30-06-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 65.38 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-06-2020 12:47
    Απόφαση Συγκλήτου για επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Τουρισμού (24.06.2020)
Mέγεθος: 383.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-06-2020 12:47
Αρχείο Μητρώων
Τμήμα Ιστορίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 31-10-2019
gr  zip.png  Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 324.23 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:22
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 14-03-2018
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 223.43 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:27
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 222.04 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:36
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 3.37 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:41
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ιστορίας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 639.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:47
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 18-10-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 54.19 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:21
    Ημερομηνίες Αποφάσεων
Mέγεθος: 168.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:21
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 21-01-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 44.82 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:21
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 55.67 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:28
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 5.19 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:43
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 811.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:48
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Mουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 18-07-2018
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 251.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:53
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Mουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 895.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:38
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Mουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:46
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Mουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 22-04-2015
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 838.88 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:53
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Mουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 130.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:52
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Μητρώο Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 01-11-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.87 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:34
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 27-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.58 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:08
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:29
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 519.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:43
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 638.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:49
Τμήμα Πληροφορικής
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 31-10-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 430.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:35
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 26-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 375.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:17
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 03-05-2018
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 398.01 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:26
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:31
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότητη Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.17 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:44
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Πληροφορικής
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:50
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 14-11-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 59.71 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:48
    Απόφαση Συγκλήτου 09-10-2019 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:48
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 14-01-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 54.61 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:52
    Απόφαση Συγκλήτου 20-12-2018 για επικαιροποίηση Μητρώου ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 77.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 30-07-2020 00:38
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 27-06-2017
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 58.29 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:37
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 13-01-2016
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:46
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενημέρωση: 16-05-2014
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:51
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ενημέρωση: 26-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 48.1 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:19
Τμήμα Εθνομουσικολογίας
Πίνακας Μητρώου Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Εθνομουσικολογίας
Ενημέρωση: 29-05-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 15.24 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 16:20
Τμήμα Τουρισμού
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 21-01-2020
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 53.72 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 385.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
    Απόφαση Κοσμητείας για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 346.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 21-01-2020 16:59
Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών/Εξωτερικών Μελών για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων Τμήματος Τουρισμού
Ενημέρωση: 07-06-2019
    Πίνακας Μητρώου
Mέγεθος: 43.12 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:59
    Απόφαση Συγκλήτου για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων
Mέγεθος: 384.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF :: Ενημέρωση: 18-11-2019 15:59
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 25-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter