Διεύθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
Newsletter