Έρευνα & ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος ιστοχώρων πρόσφατων έργων
Εμφάνιση / Aπόκρυψη όλων


Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Ευσταθίου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας

Αντικείμενο του προγράμματος είναι να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου μαθήματα για την επιχειρηματικότητα.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ιστορική Δημογραφία" Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Ανωγιάτης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
https://www.ionio.gr/~demography/ σε νέο παράθυρο
Το πρόγραμμα αφορά την υψηλή εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων σε ζητήματα ουσιώδη που σχετίζονται με το παγκόσμιο πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μεθοδολογία Κριτικής & έκδοσης των ιστορικών πηγών" Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας
https://www.ionio.gr/~postgrad/methodology/ σε νέο παράθυρο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των νέων ιστορικών με τις γραπτές πηγές, στη διδασκαλία των τρόπων της τεκμηρίωσης και της κριτικής τους, και τέλος στη μύησή τους στην έκδοση και επανέκδοση χειρογράφων, εγγράφων και παλαιοτύπων.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου" Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ανδρέας Μνιέστρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
https://www.ionio.gr/~tas/ σε νέο παράθυρο
Tο πρόγραμμα προσφέρει σπουδές εξειδίκευσης στον τομέα των σύγχρονων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσική.


Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
https://www.ionio.gr/broadband/ σε νέο παράθυρο
Αντικείμενο του έργου είναι η εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των ΟΤΑ Αʼ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Δήμοι Κέρκυρας, Λευκάδας, Αργοστολίου και Ζακύνθου), για την υλοποίηση των έργων τους που αφορούν στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - MAN.


Πρακτική Άσκηση Τμήματος Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυρίδων Ασωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα: να έλθουν σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα των κλάδων της Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, να αποκτήσουν άμεσες γνώσεις για τους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων στους οποίους ασκούνται, να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή τους, να παρατηρήσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός αρχείου, μιας βιβλιοθήκης, ενός μουσείου και να εφαρμόσουν θεωρίες και γνώσεις που διδάχθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, να διαμορφώσουν επαγγελματική συνείδηση.


Πρόγραμμα «ΔΑΚΟΣ» Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
https://www.ionio.gr/depts/cs/ σε νέο παράθυρο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.5 Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».
Ο δάκος είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελαιοπαραγωγής, προκαλώντας κάθε χρόνο πολλές σημαντικές οικονομικές ζημιές, τόσο με την υποβάθμιση των ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές, όσο και με το κόστος πρόληψης των δακοπροσβολών με τη συστηματική δακοκτονία κάθε έτος. Η ποσοτική μείωση της ελαιοπαραγωγής λόγω Δάκου, μπορεί να φτάσει έως 30%, ενώ η ποιοτική υποβάθμιση είναι ανυπολόγιστη.
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μοντελοποίηση της εξέλιξης του πληθυσμού του δάκου, χρησιμοποιώντας νέες θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους οι οποίες έχουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία μόλις την τελευταία δεκαετία, και ειδικότερα χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά μοντέλα αυτοοργάνωσης των πληθυσμών και υπολογιστικά συστήματα με ικανότητα επεξεργασίας συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Κατά την διάρκεια του έργου αναμένεται να συνεργαστούν ερευνητικές ομάδες από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (Εντομολογία, Γεωπονία, Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων, Στατιστική Επεξεργασία, Διαδραστικά Συστήματα Πληροφορικής).
Συνεργαζόμενοι Φορείς:
Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας (ΑΝΕΔΑΓ), Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας.


Πρόγραμμα SWEB - Secure, Interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
https://www.ionio.gr/depts/cs/ σε νέο παράθυρο
Στη συνολική περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων οι ρυθμοί διείσδυσης των κινητών υπηρεσιών είναι σχεδόν διπλοί από τους αναμενόμενους μέσους όρους. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προσχωρήσει άμεσα σε υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης (mobile government) σε σημαντικά πανευρωπαϊκά θέματα, όπως την παράνομη μετανάστευση, την παράνομη εργασία και το ξέπλυμα χρήματος.
Το πρόγραμμα SWEB συνεισφέρει άμεσα στους στόχους αυτούς παρέχοντας ασφαλείς m-υπηρεσίες σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας ασφαλούς, διαδραστικής, ανοικτής πλατφόρμας με βάση την οποία δύο κυβερνητικές οργανώσεις όμορων κρατών μπορούν να παρέχουν με ασφάλεια πιστοποιητικά διαμονής.


Προβιομηχανικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τεχνικές στα νησιά του Ιονίου (18ος-20ός αι.) Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευδοκία Ολυμπίτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας
https://www.ionio.gr/microsites/epeaek/industry/ σε νέο παράθυρο
Αντικείμενο της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι η καταγραφή, η ιστορική τεκμηρίωση και η μελέτη της τεχνικής κληρονομιάς των νησιών του Ιονίου πελάγους.
- Ο νησιωτικός χώρος του Ιονίου αποτελεί προνομιακό πεδίο για την καταγραφή των προβιομηχανικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των τεχνικών που αναπτύχθηκαν σε αυτόν. Οι λόγοι είναι πολλοί και σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση, τη γεωμορφολογία και την ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή της περιοχής.
- Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων είναι η δημιουργία ενός σημαντικού πολιτισμικού πλούτου που χαρακτηρίζεται από ευρηματικότητα, λειτουργικότητα και ποικιλία τόσο στα παραγόμενα προϊόντα όσο και στις τεχνικές κατεργασίας τους.
- Για όλους αυτούς τους λόγους και κυρίως γιατί στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί μια συστηματική καταγραφή των προβιομηχανικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τεχνικών, κρίνεται ότι η σχετική έρευνα είναι απαραίτητη, καθώς κινδυνεύουν να καταστραφούν πολλές από τις εγκαταστάσεις και να χαθούν σημαντικές πηγές πληροφοριών.


Πρόγραμμα DELOS Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο): Σαράντος Καπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
http://www.delos.info/ σε νέο παράθυρο
Το πρόγραμμα DELOS είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες που έχει σκοπό να προάγει την έρευνα και την συνεργασία στην Ευρώπη σε θέματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.


Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαράντος Καπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
http://dlib.ionio.gr/activities/irakleitos/ σε νέο παράθυρο
Ηράκλειτος - Υποτροφίες έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Υποέργο 4 - Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών.


Ionio e-class 2004: Ανάπτυξη περιεχομένου και Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιονίου Πανεπιστημίου Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
http://noc.ionio.gr/tele/ σε νέο παράθυρο
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της συμμετοχής στα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος με την προσθήκη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, προχώρησε στην υλοποίηση του έργου Ionio e-class 2004.

Εμφάνιση / Aπόκρυψη όλων
Ενημέρωση: 28-06-2013
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας