Εργαστήρια

Τα εργαστήρια αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή γνώσης στο γνωστικό τους πεδίο. Στηρίζονται στη βασική αρχή της αλληλεξάρτησης έρευνας-εκπαίδευσης και προσανατολίζονται στην υποστήριξη των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα τα εργαστήρια αποβλέπουν στους εξής στόχους:

α) Παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης.

β) Οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την επιστημονική έρευνα.

γ) Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών.

δ) Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε) Ανάληψη των πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Εμφάνιση / Aπόκρυψη όλων

 

α) Θεσμοθετημένα Εργαστήρια


Τμήμα Ιστορίας


Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας


Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας


Τμήμα Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BIHELab) Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Καρυώτης
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: bihelab@ionio.gr

  Το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας καλύπτει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με τις νευρολογικές διαταραχές και τη συσχέτιση τους με τις υποκυτταρικές μετρήσεις βιοενέργειας. Οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, προσβάλλουν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια αποσαφήνισης των παθογενετικών παραγόντων αυτών των νοσημάτων, τα οποία πιστεύεται ότι, ανεξάρτητα από τη συμπτωματολογία, σε ένα μεγάλο βαθμό ακολουθούν κοινούς μηχανισμούς παθογένεσης.
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLab) Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Παναγιώτης Κουρουθανάσης
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: pkour@ionio.gr

  Οι επιστημονικές περιοχές που το εργαστήριο κυρίως καλύπτει αφορούν στις ακόλουθες: ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συστήματα βάσεων δεδομένων, συστήματα data warehousing και datamining, συστήματα data stream management, συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, διαχείριση δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό, συστήματα υπολογιστικού νέφους, δίκτυο−κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και συναφή επιστημονικά αντικείμενα.
 • Εργαστήριο Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφάλειας Συστημάτων (NMSLab)Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Εμμανουήλ Μάγκος
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: emagos@ionio.gr

  Το Εργαστήριο Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφάλειας Συστημάτων (NMSLab) υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με τις γνωστικές περιοχές δίκτυα υπολογιστών, πολυμέσα και ασφάλεια πληροφοριών.
 • Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (HILab) Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάτια - Λήδα Κερμανίδου
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49132
  E-mail: kerman@ionio.gr

  Το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στις περιοχές της Πολιτιστικής Πληροφορικής, της Μουσικής Πληροφορικής, της Ιστορικής Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, του Ψυχαγωγικού Λογισμικού, των Πολυμέσων, της Εικονικής Πραγματικότητας, της Επεξεργασίας Εικόνας, των Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης, των Συνεργατικών Συστημάτων, του Απανταχού Υπολογίζειν, των Ψηφιακών Μέσων, της Σημασιολογικής Μοντελοποίησης Βιντεοπαιχνιδιών, της ανάλυσης της γνώμης του ιστού (Web Sentiment Analysis).
 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης (CMODLab) Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκος Αυλωνίτης
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: avlon@ionio.gr

  To Εργαστήριο Υπολογιστικής μοντελοποίησης [CMODLab] εδρεύει στο τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα: Διεπιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα των Εφαρμοσμένων Στοχαστικών Μοντέλων σε προβλήματα αιχμής Σύνθετων Συστημάτων (complex systems), Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Ψηφιακού Ήχου και Εικόνας, Ανάλυση Στοχαστικών Δεδομένων Χρηστών, Στοχαστικά Μοντέλα Πρόβλεψης Εξέλιξης Δυναμικών Μεταβλητών, Ανάλυση Στοχαστικών Δεδομένων και Στοχαστικά Μοντέλα για μελέτες σε θέματα Οικολογίας , Βιοποικιλότητας, Ακριβούς Γεωργίας και Φυσικών Καταστροφών.


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

 • Eργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών - InArts Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθύντρια Εργαστηρίου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νταλίλα Ονοράτου
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: info@inarts.eu

  Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την συνεισφορά στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής σε οτιδήποτε αφορά τη σύλληψη και την αντίληψή του, είτε καλλιτεχνικού είτε επικοινωνιακού, αποτελέσματος της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.
 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων - ΕΠ.Ο.Α.ΣΗ Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Παναγόπουλος 
  Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
  Email: info@epoasi.eu

  Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επεξεργασίας ακουστικών σημάτων, εικόνων, εικονοσειρών και των συνδυασμών τους. Η αποστολή αυτή πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Eργαστήριο Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος

  Το Εργαστήριο «Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες» υπό τον διακριτικό τίτλο «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab) καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας άντλησης και διαχείρησης πληροφορίας στο περιβάλλον για χρήση σε παραστατικές τέχνες αφενός, και για διαδραστικά περιβάλλοντα ψυχαγωγίας ή νοήμονα περιβάλλοντα (intelligent environments) με αναφορά στον πολιτισμό γενικότερα αφετέρου. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων - ΕΜΑΤ Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Διευθυντής Εργαστηρίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Κατερέλος

  Το εργαστήριο καλύπτει καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Επιπλέον, δύναται να καλύπτει ερευνητικές ανάγκες και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας (ΜΥΕ) και να παρέχει υπηρεσίες στα ως άνω Τμήματα, αλλά και σε ιδιώτες, ως Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της Μουσικής Ακουστικής (Φυσική της Μουσικής), του Σχεδιασμού, της Κατασκευής, της Συντήρησης, της Επισκευής και της Εργονομίας Μουσικών Οργάνων, της Ακουστικής Συμπεριφοράς Υλικών, του Ακουστικού Σχεδιασμού Χώρων, σε θέματα Νέων Διεπιφανειών Μουσικής Έκφρασης (new interfaces for musical expression-NIME), σε Διεπαφές Μη-Τυπικών Μουσικών Οργάνων και της Μηχανικής των Υλικών και των Κατασκευών, σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.


Τμήμα Μουσικών Σπουδών


Τμήμα Περιβάλλοντος

 • Εργαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
  Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της γνώσης για την ουσιαστική προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης και αποκατάστασής του. Μέσα από την επιστημονική έρευνα και την υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, το εργαστήριο εστιάζει κυρίως στη μελέτη και κατανόηση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον άνθρωπο, στις διαχειριστικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.
 • Εργαστήριο Μαθηματικής Φυσικής και Υπολογιστικής Στατιστικής Νέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Το ερευνητικό εργαστήριο «Μαθηματικής Φυσικής και Υπολογιστικής Στατιστικής» (ΜΑ.ΦΥ.ΥΠ.ΣΤ.) (Mathematical Physics and Computational Statistics Research Laboratory) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2020 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 4597/19-10-2020 τ. Β'). Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της Μαθηματικής Φυσικής καθώς και της Υπολογιστικής Στατιστικής αξιοποιώντας ισχυρές προγραμματιστικές πλατφόρμες όπως MaTLab, Mathematica, MapleSoft, R κτλ.
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Εφαρμογών ΓεωπληροφορικήςΝέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Λογισμικού και Εφαρμογών Γεωπληροφορικής» υπό τον διακριτικό τίτλο «ΤΕ.Λ.Ε.ΓΕ.», ιδρύθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 2669/1-7-2020 τεύχος Β'. Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας λογισμικού αλλά και των εφαρμογών της γεωπληροφορικής. Μέσω της θεωρητικής μελέτης αλλά και της εφαρμοσμένης χρήσης των νέων τεχνολογιών σε θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον προάγεται η αποστολή του εργαστηρίου τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβαλλοντικής ΒιολογίαςΝέο παράθυροΠερισσότερες πληροφορίες
  Το Εργαστήριο “Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Περιβαλλοντικής Βιολογίας”, υπό τον διακριτικό τίτλο “Ε.Φ.Εν.Βι.”, ιδρύθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 2669/1-7-2020 τεύχος Β'. Αποστολή του Ε.Φ.Εν.Βι. είναι η υποστήριξη και η προαγωγή της εφαρμοσμένης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παροχή εξιδικευμένης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο στους τομείς Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Περιβαλλοντικής Βιολογίας.
 • Εργαστήριο Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νέο παράθυρο Περισσότερες πληροφορίες
  Το Ερευνητικό Εργαστήριο «ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΧΗ.Π.ΠΕΡ.» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 4624 / Τεύχος Β / 21 Οκτωβρίου 2020. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης της χημείας και της προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Μέσω της θεωρητικής μελέτης αλλά και της εφαρμοσμένης χρήσης τεχνολογιών σε θέματα ελέγχου ποιότητας και προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος προάγεται η αποστολή του εργαστηρίου τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
Εμφάνιση / Aπόκρυψη όλων
Ενημέρωση: 31-08-2023
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας