Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει υποστήριξη των διδασκόντων για την αναβάθμιση του διδακτικού τους έργου καθώς και ενημέρωση για τις καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Γραφείο έχει ως σκοπό την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο το φοιτητικό πληθυσμό.

Οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας, την καταγραφή των σχετικών αναγκών, την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δράσεων. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποστήριξη των διδασκόντων και η ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες τάσεις, καθώς και για την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων (μεταξύ των οποίων, των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών), κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων και την εκπαιδευτική διεργασία εν γένει, προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το Γραφείο έχει ως σκοπό την:

 1. Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε νέες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων και την πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, κυρίως μέσω της διοργάνωσης κύκλων μάθησης και σεμιναρίων μικρής διάρκειας.
 2. Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
 3. Επικοινωνία των διδασκόντων μεταξύ τους και διοργάνωση συναντήσεων/ημερίδων/συνεδρίων για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με επιτυχημένες πρακτικές ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.
 4. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργιών με αντίστοιχες δομές των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με Ινστιτούτα, Εργαστήρια, Γραφεία και φορείς με παρεμφερή δράση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Λειτουργία εστιακού σημείου (αποθετηρίου) συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
 5. Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο το φοιτητικό πληθυσμό.
 6. Δημιουργία, ανταλλαγή και συστηματοποίηση καλών πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική σχεδίαση και διδασκαλία της μαθησιακής διαδικασίας,
 7. Ανάπτυξη σύγχρονων και πολύμορφων περιβαλλόντων μάθησης που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευoμένων και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/ φοιτητριών,
 8. Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την διδασκαλία.
 9. Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων, Βιωματικών Εργαστηρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων με αντικείμενο την επιπρόσθετη επιμόρφωση και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος,
 10. Έκδοση βιβλίων και επιστημονικού υλικού σχετικού με την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της μάθησης.
 11. Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης εποπτεύεται από την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κα Χριστίνα Μπάνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια.

 


 

Τριμελής Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού του έργου του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου όρισε τριμελή Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού του έργου του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης, η οποία θα έχει διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με εμπειρία στα ζητήματα διδακτικής, παιδαγωγικής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων και την πανεπιστημιακή παιδαγωγική. Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

•  Φωτεινή Βάκη, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας,
•  Εμμανουήλ Μάγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
•  Αγνή Παπαδοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια (με θητεία), Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. 

 


 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (γραφείο Αντιπρυτάνεως):
26610-87106, κα Βασιλική Χολέβα.

   

 

Ενημέρωση: 23-11-2021
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 23-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter