Τμήμα Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Λογιστηρίου υπάγονται:

 • Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η αναγνώριση-εκκαθάριση και πληρωμή όλων γενικά των δαπανών του Ιδρύματος (τακτικού προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων).
 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
 • Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.
 • Η αρχειοθέτηση ενταλμάτων και παραστατικών στοιχείων.
 • Η λειτουργία Ταμείου.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων, κρατήσεων, φόρου-χαρτοσήμου.
 • Η μέριμνα για είσπραξη των εσόδων του Πανεπιστημίου και η έκδοση των σχετικών παραστατικών.
 • Η ευθύνη για την διαφύλαξη των πρωτοτύπων παραστατικών στοιχείων των λογιστικών πράξεων και παντός σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια Τμήματος.
 • Η παράδοση αντιγράφων τιμολογίων αγοράς πάσης φύσεως μη αναλώσιμου υλικού στο Τμήμα Προμηθειών.
 • Η τήρηση όλων των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
 • Η σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες αρχές (και Τμήματα) απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση δαπανών.

Προσωπικό

Σπυρίδων Σιμάτης (Προϊστάμενος Τμήματος)
26610 87614
simatis@ionio.gr

Ευφημία Παπαδοπούλου
26610 87615
epapadopoulou@ionio.gr

Σοφία Πρεντουλή
26610 87668
spredoul@ionio.gr

Κυριάκος Παπαδόπουλος
26610 87617
kpapadopoulos@ionio.gr

Ενημέρωση: 29-08-2022
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας