Τμήμα Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:

α) τη διαμόρφωση μεθοδολογικού και θεσμικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και την καθοδήγηση τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων,

β) την κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, κατόπιν καθορισμού των ελεγκτέων περιοχών - διαδικασιών, σε συνδυασμό με την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου,

γ) την έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται,

δ) τη διασφάλιση τήρησης των Διεθνών Προτύπων και των ορθών πρακτικών κατά την ελεγκτική διαδικασία, την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και τη σύνταξη ετήσιας ή/ και ενδιάμεσης έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου,

ε) την υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Πρύτανη με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και την τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

στ) την εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και την εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο,

ζ) τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και την διερεύνηση και την πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Ενημέρωση: 12-10-2021
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/29237/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας