Τμήμα Προμηθειών

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών υπάγονται:

  • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
  • Ο εφοδιασμός με τα αναγκαία αναλώσιμα ή μη είδη.
  • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους Διαγωνισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου στοιχείου, ως και την σύνταξη, υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
  • Η μέριμνα συγκέντρωσης των υποβαλλόμενων αιτημάτων δαπανών, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η εισήγηση και η έγκαιρη υποβολή τους για έγκριση από τις αρμόδιες αρχές μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, καθώς και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
  • Η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών.
  • Η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους, αφού προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειμένου της συμβάσεως.
  • Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
  • Η σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες αρχές και τμήματα ή Γραφεία του Πανεπιστημίου απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση προμηθειών.

Επικοινωνία

promithies@ionio.gr

Προσωπικό

Ειρήνη Κούτση (Προϊσταμένη Τμήματος)
26610 87618
ekoutsi@ionio.gr

Ευαγγελία Κρανιώτη
26610 87623
ekranioti@ionio.gr

Ενημέρωση: 24-11-2022
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Τρίτη 07-02-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας