Πρυτανεία

 

Πρύτανης

Πρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος
Προσωπική ιστοσελίδα και βιογραφικό σημείωμα

Email: rector@ionio.gr

Γραφείο Πρύτανη
κ. Νέλλη Αντωνάτου-Μπούρα
Τηλέφωνο: 26610 87110
Τηλεομοιότυπο: 26610 87113
Email: antonatou@ionio.gr

 

Αναπληρωτές Πρύτανη

 

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς
Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Βιογραφικό σημείωμα Αρχείο PDF
Διευθυντής Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς

Email: vice-rector-fi@ionio.gr
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αγγελάκος Καθηγητής Κωνσταντίνος Αγγελάκος
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Προσωπική ιστοσελίδα και βιογραφικό σημείωμα

Email: vice-rector-ac@ionio.gr
Καθηγητής Ιωσήφ  Παπαδάτος Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Προσωπική ιστοσελίδα και βιογραφικό σημείωμα

Email: vice-rector-pr@ionio.gr
 
Γραφείο Αναπληρωτών Πρύτανη
κ. Νικόλ Ρούσσου
Τηλέφωνο: 26610 87106
Τηλεομοιότυπο: 26610 87175
Email: roussou@ionio.gr

 Γραφεία Πρυτανείας:

Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου και Ακαδημίας, 49100 Κέρκυρα

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
Newsletter