Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

  Το Τμήμα Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τον χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετάκλησης και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ειδικών επιστημόνων του προσωπικού του άρθρου 5 Π.Δ. 407/80(Α΄112) και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4552/2017.
  • Την έκδοση των σχετικών πράξεων και την χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.
  • Την έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.
  • Την έκδοση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διδασκόντων Π.Δ.407/80 και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.
  • Την έκδοση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ.
  • Την έκδοση εγγράφων με τα οποία ανακοινώνεται στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και στα αρμόδια όργανα η απόσπασή τους και η βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.
  • Την διαβίβαση αποφάσεων των ακαδημαϊκών τμημάτων για μετάταξη εκπαιδευτικών στο Υπουργείο και διαδικασία πρόσληψης αυτών.
  • Αποστολή στατιστικών στοιχείων προς τις δημόσιες αρχές που αναφέρονται σε θέματα μελών ΔΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, Διδασκόντων Π.Δ. 407/80 και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.
  • Η παρακολούθηση της σχετικής με τα ανωτέρω θέματα νομοθεσίας και η τήρηση αρχείων.

 


 

Αγγελική Τσιμικλή            
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Τμήματος
τηλ.: 2661087667
e-mail: didaktiko@ionio.gr, atsim@ionio.gr

 

Ευτυχία Πλεύρη
ΠΕ  Διοικητικού
Διοικ.Υπάλληλος
τηλ.: 2661087684
e-mail: didaktiko@ionio.gr, eplevri@ionio.gr

 

Δήμητρα Παπαδάτου         
ΤΕ Διοικητικού–Οικονομικού
Διοικ.Υπάλληλος
τηλ.: 2671024644
e-mail: didaktiko@ionio.gr, dpapadatou@ionio.gr

 

 

 

 
Ενημέρωση: 09-07-2021
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 22-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter