Τηλεφωνικός Κατάλογος
Σελίδα 3 / 3 : <<<
Πολίτης Μιχαήλ
- Τηλ.: 26610-87215
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: politis@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/user/26
Πουλημένου (Καπόν) Ρόζα
- Τηλ.: 26610-87539
Ιδιότητα: ΕΕΠ
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: rosa_soprano@hotmail.com
Πούλος Μάριος
- Τηλ.: 26610-87429
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mpoulos@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~mpoulos/
Πούλου Αγγελική
- Τηλ.: 26610-87300
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: apoulou@ionio.gr
Πρεντουλή Σοφία
- Τηλ.: 26610-87668
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: spredoul@ionio.gr
Πρεντουλή Σταματέλα
- Τηλ.: 26610-87331
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: history@ionio.gr
FAX: 26610 35197
Προσωπικό Δοκιμαστικό
- Τηλ.: 26610-00000
Δρ.
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Εθνομουσικολογίας
Διεύθυνση: Στυλιανού Τυπάλδου, Ληξούρι, 28100, Ελλάδα
Ροβύθης Μάνος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: emrovithis@ionio.gr
Ρούσσινος Σπυρίδων
- Τηλ.: 26610-44385
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: roussino@ionio.gr
Σαλταπήδας Χρήστος
- Τηλ.: 26610-87204
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: saltapidas@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Saltapidas
Σβέρκος Ηλίας
- Τηλ.: 26610-87317
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sverkos@ionio.gr
Σδρόλια Μαρία
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a14sdro@ionio.gr
Σιαμέτη Γιάννα
- Τηλ.: 26610-87527
Ιδιότητα: Ειδική Συνεργάτης
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Σιούτας Σπυρίδων
- Τηλ.: 26610-87706
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Σιώψη Αναστασία
- Τηλ.: 26610-87569
Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: siopsi@ionio.gr
FAX: 26610-87569
Σκαλιώτη Αλεξάνδρα
- Τηλ.: 26610-87672
Ιδιότητα: Ειδική Συνεργάτης
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: alexa@ionio.gr
FAX: 26610 87641
Σκιαδοπούλου Αγγελική
- Τηλ.: 26610-87222
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: aggelsk@ionio.gr
Σλουμ Χανς
- Τηλ.: 26610-87207
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: schlumm@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Schlumm
Σμπόνιας Κωνσταντίνος
- Τηλ.: 26610-87328
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sbonias@ionio.gr
Σπόζιτου Σπυριδούλα
- Τηλ.: 26610-87114
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Πρυτανεία (Ιόνιος Ακαδημία)
Διεύθυνση: Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sspoz@ionio.gr
FAX: 26610-87112
Σταθοπούλου Αναστασία
- Τηλ.: 26610-87548
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sanast@ionio.gr
Στάμου Σοφία
- Τηλ.: 26610-87418
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Στεφανιδάκης Μιχαήλ
- Τηλ.: 26610-87709
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mistral@ionio.gr
Στιάστνα Μπλάνκα
- Τηλ.: 26610-87353
Ιδιότητα: ΕΕΠ
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: stiastna@ionio.gr
Στρόλογγα Πολυξένη
- Τηλ.: 26610-87300
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: strolonga@ionio.gr
Σωσώνη Βιλελμίνη
- Τηλ.: 26610-87206
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: sosoni@ionio.gr
Σωτηροπούλου Άννα
- Τηλ.: 26610-87753
Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: annasoti@ionio.gr
Τζάκης Διονύσιος
- Τηλ.: 26610-87326
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dtz25669@gmail.com
Τζάλη Αικατερίνη
- Τηλ.: 26610-80394
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτήριο Ιπποκράτης, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ktzali@ionio.gr
FAX: 26610-80393
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος
- Τηλ.: 26610-87728
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: gustil@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://yt.vu/c/UC-X07uHP5ptacSChtOrYiWw
Τουλής Ιωάννης
- Τηλ.: 26610-87518
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: jtoulis@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://jtoulis.weebly.com
Τοψή Γαρυφαλλιά
- Τηλ.: 26610-87659
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Τραπέρας Δημήτριος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: a14trap@ionio.gr
Τρυπάνη Δήμητρα
- Τηλ.: 26610-87548
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: dtrypani@ionio.gr
FAX: 26610-26024
Τσίγκου Μαρία
- Τηλ.: 26610-87204
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mtsigou@ionio.gr
Τσιμικλή Αγγελική
- Τηλ.: 26610-87681
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Τσιρίδου Σουλτάνα
- Τηλ.: 26610-87851
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ttania@ionio.gr
Τσιρίδου Τάνια
- Τηλ.: 26610-87851
Ιδιότητα: ΕΕΠ
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ttania@ionio.gr
Τσιώλης Σπυρίδων
- Τηλ.: 26610-87410
Ιδιότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
FAX: 26610-48183
Τσουκιάς Χαράλαμπος
- Τηλ.: 26610-87619
Ιδιότητα: Συνεργαζόμενος Συμβασιούχος
Φορέας: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: tsoukias@ionio.gr
FAX: 26610-87633
Τσουμάκος Δημήτριος
- Τηλ.: 26610-87701
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
Τσούχλος Νικόλαος
- Τηλ.: 26610-87504
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ntsouchlos@ionio.gr
Τσώχου Αγγελική
- Τηλ.: 26610-87705
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: atsohou@ionio.gr
Φελούκα Δώρα
- Τηλ.: 26610-87522
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: fdora@ionio.gr
FAX: 26610-87860
Φίλιας Δημήτριος
- Τηλ.: 26610-87225
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: filias@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://www.dflti.ionio.gr/current/ergo_el.htm#Filias
Φλώρος Άγγελος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: agelosfloros@gmail.com
Ιστοχώρος: https://sites.google.com/site/infocharta/
Φλώρος Ανδρέας
- Τηλ.: 26610-87725
Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: floros@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~floros/
Φυτίκα Αθηνά
- Τηλ.: 26610-87505
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: afytika@ionio.gr
Χάλκου Μαρία
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: mchalkou@ionio.gr
Ιστοχώρος: https://independent.academia.edu/MariaChalkou
Χαμαλίδη Έλενα
- Τηλ.: 26610-87718
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: chamalidi@ionio.gr
FAX: 26610-87866
Χαρλαύτη Τζελίνα
- Τηλ.: 26610-87370
Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: gelina@ionio.gr
Χειρδάρη Ιφιγένεια
- Τηλ.: 26610-87623
Ιδιότητα: Διοικητική Υπάλληλος
Φορέας: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: ifigen@ionio.gr
Χουρχούλης Διονύσιος
- Τηλ.: 26610-87300
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: d.chourchoulis@gmail.com
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
- Τηλ.: 26610-87713
Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: vchris@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://di.ionio.gr/faculty/vasilios-xrysikopoulos/
FAX: 26610-87435
Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
- Τηλ.: 26610-87707
Ιδιότητα: Λέκτορας
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: choko@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~choko
FAX: 26610-87733
Ψαλλίδας Γρηγόριος
- Τηλ.: 26610-87303
Ιδιότητα: Καθηγητής
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: psallidas@ionio.gr
FAX: 26610-87364
Ψαρράς Βασίλειος
- Τηλ.: 26610-87860
Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Φορέας: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100, Ελλάδα
E-mail: psarras@ionio.gr
Ιστοχώρος: http://billpsarras.tumblr.com/
Σελίδα 3 / 3 : <<<
<< <
Ιανουάριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 23-01-2019
Προσεχώς
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»
Έναρξη: 22-12-2018 |Λήξη: 25-01-2019
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    ΤΕΥΧΗ-Α1-Α2-Α3-Α4
Mέγεθος: 3.22 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Mέγεθος: 55.83 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Mέγεθος: 5.01 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Mέγεθος: 44.3 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Mέγεθος: 18.31 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Newsletter