Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιστορία

ShareThis
Δημοσίευση: 30-09-2006 17:03 | Προβολές: 1794
Έναρξη: 30-09-2006 |Λήξη: 01-11-2006
[Έληξε]
image
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: διδασκαλία και έρευνα. Με την περάτωση των σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master. Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, σπουδών πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νόμων για τις αντιστοιχίες των πτυχίων. Το ΠΜΣ παρέχει υποτροφία του ΙΚΥ για τον κάθε αριστούχο του έτους. Δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%)
2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία – ποσοστό βαθμολογίας 80 %)
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 06 και 07 Νοεμβρίου.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 06 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους στις 13.00 μμ στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Οι προφορικές στις 06 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους από τις 18.00 μμ και στις 07 Νοεμβρίου από τις 10.00 πμ στο ίδιο κτίριο.

Η βιβλιογραφία Νέο παράθυροτων εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας στη διεύθυνση www.ionio.gr/history/index.html Νέο παράθυρο όπου και πληροφορίες για το ΠΜΣ.

Η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως την 1η Νοεμβρίου 2006 τα ακόλουθα:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
4. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις (προαιρετικά)


Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση στα σύγχρονα ζητήματα»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Κώστα Κατσάπη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 336 (κ. Κ. Κατσάπης) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΙστορίαςΟ Υπεύθυνος του Μ.Π.Σ Πέτρος Πιζάνιας, Καθηγητής

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας