Νέα
Προκήρυξη Εκλογών και Ταυτόχρονη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του ΤΑΒΜ και του ΤΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ
Social Media
Δημοσίευση: 04-06-2018 15:28 | Προβολές: 1214
Σημαντική Ημερομηνία: 08-06-2018
[Έληξε]
    Κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 447.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 79/27-05-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α'),
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/02-03-2018, τ. Α ),
3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. 1118/28-03-2018 Απόφασης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 τουν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1497/02-05-2018, τ. Β'),


1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη, τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία έως 30-11-2020.

Σημειώνεται ότι οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν καθηγητές ή λέκτορες που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά την εκλογική συνεδρίαση της ως άνω Συνέλευσης του κάθε Τμήματος, όπου οι υποψήφιοι τοποθετούνται με συντομία επί των ζητημάτων της Σχολής.

2. Ορίζει ως ημερομηνία εκλογικής συνεδρίασης της Συνέλευσης για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω τόπο και με τον ίδιο τρόπο.

3. Ορίζει ως ημερομηνία εκλογικής συνεδρίασης της Συνέλευσης για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Γαληνός, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω τόπο και με τον ίδιο τρόπο.

4. Καλεί τα ενδιαφερόμενο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών (έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018) και ώρα 14:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Κωνσταντίνος Οικονόμου
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 15-11-2018
Προσεχώς
Newsletter