Νέα
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης τμήματος περιβάλλοντος χώρου με επίστρωση κυβόλιθων στο οικόπεδο του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ»
Social Media
Δημοσίευση: 11-07-2018 16:02 | Προβολές: 1380
Σημαντική Ημερομηνία: 25-07-2018
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο προκειµένου να προβεί σε αποκατάσταση τµήµατος του αύλειου χώρου µε επίστρωση κυβολίθων, του οικοπέδου επί της οδού Ι. Θεοτόκη, στο οποίο στεγάζονται η Κεντρική Βιβλιοθήκη, η Κεντρική ∆ιοίκηση και τα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας-Μουσειολογίας καθώς και στην ενίσχυση της στερέωσης των δύο ιστών για την ανάρτηση πανό του Ι.Π. στην είσοδο του οικοπέδου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης τµήµατος περιβάλλοντος χώρου µε επίστρωση κυβόλιθων στο οικόπεδο του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 2.355,80 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, για την ανάθεση του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε την από 28/09/17 Τεχνική Έκθεση και καλεί τους ενδιαφεροµένους έως και την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 13:00µµ, να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική ∆ιοίκηση).

Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα µε την 3-5-2018 (14η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π.), Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού στις 26/07/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 πµ στα γραφεία της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610 87652, 87650).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται ηλεκτρονικά τα τεύχη δηµοπράτησης από την ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονοµικού Προγραµµατισµού, Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 20-06-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter