Νέα
Συγκρότηση Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 15-10-2018 10:28 | Προβολές: 1455

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Αριθμ. Συνεδρίασης 3η /04-10-2018)

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018),
 • τις διατάξεις του Ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ.Α΄, 04-08-2017),όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα,
 • την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013,
 • τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α ́ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
 • το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄,
 • την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 819/16-11-2015 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29-11-2017 Απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ΄ αριθ.: 2780/09-11-2015 Απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη:  «… με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6, του Ν.4559/2018).

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Προσωρινή Συνέλευση στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 1. Αντώνιος Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Ευφημία Ηρειώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Χαρίλαος Γιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Ευσταθία Σκώττη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 6. Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής

 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Σωτηρία Μήλλα

 

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Ελένη Σακαντάνη

 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

_

 

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος,  χρέη γραμματέα θα ασκεί η μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού κα Αγγελική Γιαννάτου.

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 26-03-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter