Συγκρότηση Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 15-10-2018 10:33 | Προβολές: 2120

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Αριθμ. Συνεδρίασης 3η /04-10-2018)

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018),
 • τις διατάξεις του Ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ.Α΄, 04-08-2017),όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα,
 • την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013,
 • τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α ́ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
 • το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄,
 • την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 819/16-11-2015 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29-11-2017 Απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ΄ αριθ.: 2780/09-11-2015 Απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη:  «… με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6, του Ν.4559/2018).

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Προσωρινή Συνέλευση στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

 

 1. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Ανάργυρος Κουμπαρέλης, Λέκτορας Εφαρμογών
 4. Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

 1. Γεράσιμος Πανάς

 

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Σοφία Νεοφύτου

 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

_

 

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος,  χρέη γραμματέα θα ασκεί η υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού κα Αθηνά Γιωβανίτσα.

 

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-01-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Εορτασμός της μνήμης των Τριών Ιεραρχών
Σημαντική Ημερομηνία: 30-01-2020
[Αναμένεται]
Newsletter