Νέα

Συγκρότηση Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 15-10-2018 10:59 | Προβολές: 3517

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Αριθμ. Συνεδρίασης 3η /04-10-2018)

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018),
 • τις διατάξεις του Ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ.Α΄, 04-08-2017),όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα,
 • την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013,
 • τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α ́ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
 • το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄,
 • την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 819/16-11-2015 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • το ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ. ΥΟΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29-11-2017 Απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ΄ αριθ.: 2780/09-11-2015 Απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη:  «… με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6, του Ν.4559/2018).

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Προσωρινή Συνέλευση στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

 1. Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 2. Ανδρέας Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας
 3. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 4. Κωνσταντίνος Καρδάμης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

_

 

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

_

 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

_

 

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος,  χρέη γραμματέα θα ασκεί η  υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, κα Ιωάννα Βασιλάτου, με αναπληρωτή της τον μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κ. Γεώργιο Αναργύρου.

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας