Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και επισκευή κλιματιστικής μονάδας
Social Media
Δημοσίευση: 06-11-2018 12:59 | Προβολές: 1486
Σημαντική Ημερομηνία: 13-11-2018
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ψύξης–θέρμανσης και επισκευή κλιματιστικής μονάδας".

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 24.056 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 13-11-2018 και ώρα 13:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87609

Από τον προσφέροντα θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου: (με ποινή αποκλεισμού)
-το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε φάκελο
-Prospectus με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού όπου απαιτείται (η απαίτηση σημειώνεται στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» )

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 29-05-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter