Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "υποβολή προσφορών αναλωσίμων εκτυπωτών, τηλεμοιοτύπων και πολυμηχανημάτων"
Social Media
Δημοσίευση: 14-11-2018 11:14 | Προβολές: 1383
Σημαντική Ημερομηνία: 21-11-2018
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές, φαξ, πολυμηχάνηματα
CPV: 30125110-5, «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεμοιοτυπίας».
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2018.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 , και ώρα 12:00μ.μ.

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: is_support@ionio.gr


Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τρίτη 25-02-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Newsletter