Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων
Social Media
Δημοσίευση: 13-02-2019 14:56 | Προβολές: 1360
Έναρξη: 13-02-2019 |Λήξη: 20-02-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη)
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2019

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό Κέρκυρας).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο
(Iωάννου Θεοτόκη 72)
Τηλ: 2661087609

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/2/2019 και ώρα 9:00


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 15-11-2019
Προσεχώς
Newsletter