Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο: «Ετήσια Συντήρηση των Αντλητικών και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων των Κτηρίων του ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, της Φοιτητικής Εστίας, της Ιονίου Ακαδημίας και Κεντρικής Βιβλιοθήκης»
Social Media
Δημοσίευση: 05-03-2019 15:26 | Προβολές: 1984
Σημαντική Ημερομηνία: 15-03-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Υπηρεσία

Τίτλος Υπηρεσίας: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

CPV: 34144213-4

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.000 € (συμπ/νου φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση /φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός 2019

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72 Τηλ: 26610-87646

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: τηλ.: 26610-87653

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610- 87653, 87650).

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter