Νέα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Social Media
Δημοσίευση: 23-08-2019 14:52 | Προβολές: 2401
    Κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 168.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ανακοινώνεται ότι για την επιτυχή διενέργεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή.
Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια. Η συμπλήρωση συνιστάται να γίνει 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης ή και αργότερα, ώστε η "Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων" που ζητείται στο ερωτηματολόγιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με την τελευταία ημέρα της σύμβασης.

3. Έκθεση αξιολόγησης από τον Φορέα Υποδοχής.
Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής. Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στον φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

4. Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή.
Υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια και από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής, για όλες τις εργάσιμες ημέρες που εμπίπτουν στο διάστημα από 01/07/2019 έως 31/08/2019.

5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.
Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια, κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Ως ημερομηνία λήξης συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φοιτητών/τριών και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αναγκαία η ενυπόγραφη συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω εγγράφων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι. Π.


Σχετικός σύνδεσμος: dasta.ionio.gr


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Webinar: Ψηφιακά Μέσα και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σημαντική Ημερομηνία: 01-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter