Νέα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (είκοσι μία θέσεις με σύμβαση εργασίας)

Social Media
Δημοσίευση: 21-10-2009 18:03 | Προβολές: 3514
Έναρξη: 22-10-2009 |Λήξη: 02-11-2009
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 77.33 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις εξής ειδικότητες:
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (7 θέσεις, 8 μήνες),
ΠΕ Πληροφορικής (4 θέσεις, 8 μήνες),
ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας (7 θέσεις, 8 μήνες),
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (1 θέση, 8 μήνες),
ΤΕ Μηχανικών (ΤΕ Ηλεκτρονικών) (1 θέση, 8 μήνες),
ΔΕ Τυπογραφίας (1 θέση, 8 μήνες).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:

(α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ:
- των Δήμων ή Κοινοτήτων της νήσου Κέρκυρας (α΄ βαθμός εντοπιότητας)
- των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Κέρκυρας (β΄ βαθμός εντοπιότητας).
(β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα).

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο κείμενο της προκήρυξης .

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7 – 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87609 και 26610-87646, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αποκλειόμενης της δυνατότητας της εκ των υστέρων υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22-10-2009
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2009Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο κείμενο της προκήρυξης.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Δημήτριος Τσουγκαράκης


Στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνονται το πλήρες αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα της φόρμας υποβολής αιτήσεων.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 03-12-2022
Προσεχώς
Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών ΤTHE, 2ο AVARTS live Game Hub, 6.12.2022
Σημαντική Ημερομηνία: 06-12-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας