Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία»
Social Media
Δημοσίευση: 16-12-2019 15:59 | Προβολές: 1396
Έναρξη: 16-12-2019 |Λήξη: 16-01-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 390.86 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία»

To γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία» αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ευφυών μεθόδων και αλγορίθμων στην κατασκευή πόρων και εργαλείων για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, αλλά και την υιοθέτηση μοντέλων γλωσσικής τεχνολογίας στην σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών, ανθρωποκεντρικών υπολογιστικών συστημάτων. Συνιστά πολύτιμη συνιστώσα της σύγχρονης έρευνας για τη μελέτη του διαθέσιμου σε μορφή κειμένου ψηφιακού υλικού στον παγκόσμιο ιστό, την έξυπνη αναζήτηση, την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή μορφολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού, πραγματολογικού επιπέδου πληροφορίας από κείμενα, την εξόρυξη γνώσης μέσα από κείμενα, την αυτόματη μετάφραση, την ευφυή αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Αποτελεί βασικό αντικείμενο διδακτικής και ερευνητικής ενασχόλησης του συνόλου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και θεμελιώδους σημασίας επιστημονική περιοχή για την κατεύθυνση ειδίκευσης "Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες" του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2193/20-11-2019, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία».
ΑΔΑ: ΩΠ7Ο46Ψ8ΝΨ-ΖΘΤ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP13880

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0
e-mail: elena@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 16-12-2019
Με εντολή Πρύτανη

Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής
Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter