Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς»
Social Media
Δημοσίευση: 14-01-2020 13:04 | Προβολές: 1104
Σημαντική Ημερομηνία: 29-01-2020
[Αναμένεται]

Tο Iόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 2 συνολικής επιφάνειας 47.000τμ περίπου, προϋπολογισμού 7.098.50€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο Ι.Π. Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 12:00 μμ

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 13:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Κεντρική Διοίκηση Ι.Π., Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κ. Αικ. Παπακωνσταντίνου, (26610-87652, dty@ionio.gr)


Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter