Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τα γραφεία του Συμβουλίου Ένταξης του Ι.Π. στην Αθήνα
Social Media
Δημοσίευση: 07-02-2020 14:59 | Προβολές: 1267
Έναρξη: 07-02-2020 |Λήξη: 20-02-2020
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διανωνισμό (επαναληπτικό) για τη μίσθωση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας από 95,00 μ2 έως 110,00 μ2 από την ημερομηνία σύναψης της μισθωτήριας σύμβασης έως 31-12-2022 για την κάλυψη των στεναστικών αναγκών των γραφείων του Συμβουλίου Ένταξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/600/07-02-2020, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.ionio.gr. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από τα γραφεία του Συμβουλίου Ένταξης στην Αθήνα, Δημητρίου Σούτσου 6, Πλατεία Μαβίλη -11521 ή και από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στις 21 Φεβρουάριου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συμβουλίου Ένταξης στην Αθήνα, Δημητρίου Σούτσου 6, Πλατεία Μαβίλη-11521. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην παραπάνω ταχ. διεύθυνση, υπόψη της κας Χρύσας Παλαμά, για να πρωτοκολληθούν από το κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, την 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/ 6213/13-12-2019.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Βλ. επίσης: Προκήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τα γραφεία του Συμβουλίου Ένταξης του Ι.Π. στην Αθήνα


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τρίτη 25-02-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Newsletter