Νέα

Δίκτυο για τις Εφαρμογές  Ήχου και Εικόνας για Ενεργό και Υποβοηθούμενη Διαβίωση σε σχέση με την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής ("Good Brother")

Social Media
Δημοσίευση: 27-03-2020 10:39 | Προβολές: 2618
    Η πρόταση του προγράμματος
Mέγεθος: 645.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Η αξιολόγηση του προγράμματος "Good Brother"
Mέγεθος: 375.07 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Δεκτή η πρόταση για Δράση στο πλαίσιο των COST ACTIONS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό OC-2019-1-23955 και τίτλο 'Network on Privacy-Aware Audioand Video-Based Applications for Active and Assisted Living', στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020, με συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ΤΑΒΜ, και εκπρόσωπο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου της Πληροφορίας, Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 520.000 ευρώ, ενώ η διάρκειά της είναι τέσσερα χρόνια. Συμμετέχουν δέκα οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Συντονιστή την Ισπανία (επικεφαλής ο Επίκουρος Καθηγητής Francisco Flórez-RevueltaDepartment of Computing TechnologyResearch Group on Domotics and Ambient Intelligence, Πανεπιστήμιο του Alicante), καθώς επίσης οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Ισραήλ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Οι συμμετοχές αφορούν ερευνητικούς οργανισμούς, όπως Πανεπιστήμια, αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας σχετικής με την τεχνολογία της πληροφορίας.

Δίκτυο για τις Εφαρμογές  Ήχου και Εικόνας για Ενεργό και Υποβοηθούμενη Διαβίωση σε σχέση με την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής ('Good Brother')

H Eυρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Oι προκλήσεις αυτές οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή που παρατηρείται στην Ευρώπη, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας της. Ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές είναι  η Ενεργός και Υποβοηθούμενη Διαβίωση (Active and Assisted LivingAAL). (Η Ενεργός και Υποβοηθούμενη Διαβίωση, AAL, είναι σήμερα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, βλ. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/active-and-assisted-living-joint-programme-aal-jp).

Ενεργός και Υποβοηθούμενη Διαβίωση στοχεύει να βελτιώσει την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των ηλικιωμένων και αδύναμων πολιτών, και των ομάδων αυξημένου κινδύνου γενικότερα. Τα συστήματα της ενεργούς και υποβοηθούμενης διαβίωσης χρησιμοποιούν αισθητήρες παρακολούθησης του εξωτερικού περιβάλλοντος και των κατοίκων του. Κάμερες και μικρόφωνα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για σκοπούς ενεργούς και υποβοηθούμενης διαβίωσης. Επιτρέπουν την παρακολούθηση των ατόμων στο δικό τους περιβάλλον, αλλά και τη συλλογή πληροφοριών, καθώς αυτός είναι οι πιο αποτελεσματικός τρόπος για να περιγραφούν γεγονότα, άτομα, αντικείμενα, δράσεις και διαδράσεις. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αποδώσει στα συστήματα αυτά τη δυνατότητα να 'βλέπουν' και να 'ακούν'. Παρόλα αυτά, η χρήση τους μπορεί να θεωρηθεί παρεμβατική από μερικούς τελικούς χρήστες, όπως τα ίδια τα υποβοηθούμενα άτομα, αλλά και τους ανθρώπους που τα φροντίζουν, είτε σε επαγγελματική βάση, είτε σε άτυπη (όπως π.χ. για ένα μέλος της οικογένειάς τους που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους).

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθορίζει αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν εφαρμογή και στις διάφορες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, ο ΓΚΠΔ επιβάλει τις αρχές της προστασίας δεδομένων ήδη κατά το σχεδιασμό τους (privacy by design) και της προστασίας δεδομένων από προεπιλογή (privacy by default). Επομένως, οι λύσεις που μας φέρνουν οι τεχνολογίες AAL θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις μεθοδολογίες της ιδιωτικότητας ήδη κατά τον σχεδιασμό τους, με σκοπό να προστατεύουν τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων που παρακολουθούνται με τις νέες τεχνολογίες αυτές.

Ο σκοπός της Δράσης 'Good Brother' είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό όσον αφορά τα ηθικά, νομικά ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση με βάση τεχνολογίες ήχου και βίντεο, και να προτείνει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την υποβοηθούμενη διαβίωση, δημιουργώντας μια διεπιστημονική κοινότητα ερευνητών, αλλά και εκπροσώπων της βιομηχανίας, από διαφορετικά πεδία, όπως η επιστήμη των υπολογιστών, η ιατρική, το δίκαιο και η κοινωνιολογία, με στόχο την παραγωγή νέας έρευνας και καινοτομίας. Η δράση 'GoodBrother' σκοπεύει να αντισταθμίσει την έννοια της μόνιμης παρακολούθησης των ανθρώπων τύπου 'Big Brother'('Μεγάλου Αδελφού'), ώστε οι τεχνολογίες παρακολούθησης στις οποίες αναφέρεται η δράση να τύχουν μεγαλύτερης αποδοχής από τους χρήστες τους, να ερευνήσει νέες λύσεις και να βελτιώσει την έρευνα της αγοράς για αυτές της τεχνολογίες.


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 01-07-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας