ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στο αντικείμενο «Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών του Νεοελληνικού Κράτους»
Social Media
Δημοσίευση: 02-04-2020 13:16 | Προβολές: 1267
Έναρξη: 02-04-2020 |Λήξη: 02-05-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 747.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών του Νεοελληνικού Κράτους».

Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών του Νεοελληνικού Κράτους» εξετάζονται αφενός η διοικητική συγκρότηση και αφετέρου η θεσμική διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Στην πρώτη περίπτωση, εκείνη της διοικητικής συγκρότησης, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα διερευνάται η διαδικασία διοικητικής σύγκλισης περιοχών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά την αρχική του συγκρότηση (Ιόνια νησιά, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Δωδεκάνησα). Επιπλέον αναλύονται φαινόμενα που καθόρισαν την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της όπως π.χ. ο θεσμός της μονιμότητας, οι διοικητικές εκκαθαρίσεις, η δημιουργία συντονιστικών οργάνων, η διαφθορά, οι διαδικασίες προσλήψεων, η διοίκηση σε περιόδους κρίσης, κ.λπ. Στην δεύτερη περίπτωση, εκείνη της θεσμικής διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους, εξετάζονται αρχικά τα οιονεί ελληνικά κρατικά μορφώματα (Ιόνιο Κράτος, Ηγεμονία Σάμου, Κρητική Πολιτεία) και η σχέση τους με τον διεθνή παράγοντα. Στην συνέχεια διερευνώνται οι επιμέρους θεσμοί του ελληνικού κράτους (δικαιοσύνη, εκπαίδευση, εκκλησία, κοινωνική πρόνοια, φορολογία, στρατός, δημόσια τάξη κ.λπ.), με κριτήριο την αποτελεσματικότητα τους και την αποδοχή τους από την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η σχέση των θεσμών με την δικαιϊκή παράδοση και τα ιδεολογικά κινήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 319/20-03-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών του Νεοελληνικού Κράτους»
ΑΔΑ: 6Υ1Σ46Ψ8ΝΨ-ΩΘΗ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15313

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλης Αρβανάκος
τηλ.: 26610 87423, e-mail: vassilis@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 02-04-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 29-05-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter